Stabil és magabiztos szakmai identitást fejlesztünk

 

SZERVEZETFEJLESZTŐ TEAM COACH KÉPZÉS 

 

coachoknak, team coachoknak, HR vezetőknek, vezetőknek és szervezetfejlesztőknek  

a Gestalt Coaching Center és az Ascon Consulting közös szervezésében

110 órás, 5 modulból álló  program.


Trénerek: Horváth Tünde, MCC és Szabó Zsófia, PCC, LCC


A képzés az ICF által akkreditált (90 CCE).

CCE.png


A KÖVETKEZŐ CSOPORT 2020. ŐSZÉN INDUL.

A DÁTUMOKAT ÉS A REGISZTRÁCIÓS OLDALT 2019. ŐSZÉN TESSZÜK KÖZZÉ.

 Jelentkezés az 5 modulra csak együttesen lehetséges.

A csoportot 16 fő jelentkezése esetén indítjuk.

A regisztráció előtt kérjük olvassa el a Képzés előfeltétele és a Jelentkezés folyamata című részeket (alul).

 

 


video_kivagas.png

2017 - 2018-es évfolyam végzőseinek gondolatai

 

 

A 2016 - 2017-es évfolyam végzőseinek gondolatai

 

A több évtizedes tapasztalatunk abban erősített meg bennünket, hogy egy team coaching folyamat akkor vezet hosszútávon fenntartható változáshoz, ha szervezetfejlesztésbe ágyazódik.

Képzésünk az általunk kifejlesztett Transzformatív Team Coaching (TTC) modellre épül, ami kiválóan alkalmazható komplex szervezetfejlesztési programok során, illetve csapatfejlesztési projektekben. 

A magabiztos team coach számára alap a csoportfacilitálás, a csoportszerepek felismerése és a csoportdinamika kezelése. Elengedhetetlen feltétel még, hogy a team coach pontosan állítson fel csoportdiagnózist és bátran alkalmazza a strukturális gondolkodás eszköztárát.

Ha mindezek mellett a team coach a csoport számára kimondhatatlannak tűnő tabutémákkal is megtanul félelem nélkül dolgozni, akkor olyan beavatkozásokra lesz képes, amellyel bármilyen csoportban felerősítheti a team önirányítási képességét.

 

A 110 órás Team coach képzés célja, hogy a résztvevők

 • elsajátítsák a Transzformatív Team Coaching modell 5 fázisát;
 • megismerkedjenek további team coaching megközelítésekkel (Hawkins, Cape Cod Modell, stb.);
 • elsajátítsák a teamek fejlesztéséhez elengedhetetlen szervezetfejlesztői gondolkodásmódot;
 • tisztán lássák a teljes team coaching folyamat felépítését és annak egyes fázisait;
 • magabiztosan alkalmazzák a különböző csoportfejlődési modelleket;
 • azonosítsák a vezető és a team coach szerepét a csoportfejlődés egyes fázisaiban;
 • felismerjék és félelem nélkül dolgozzanak a csoportokban rejlő nehéz helyzetekkel és tabutémákkal;
 • sajátélményen keresztül tanuljanak meg reflektálni a csoportban betöltött szerepükre és a csoportszintű mintázatokra;
 • a gyakorlatban is kipróbálhassák magukat egy szervezeti ügyfélnél egy valós team coaching folyamatot vezetve (terepgyakorlat);
 • a team coaching terepgyakorlatuk mellé  a trénerektől intenzív szupervíziókkal támogatást kapjanak a trénerektől;
 • 4 fős tanulócsoportokban önállóan is fel tudjanak dolgozni elméleti modelleket, azaz egymásnak is adjanak támogatást és visszajelzést a teljes képzési folyamat során.

 

A képzés folyamata

Kepzes_leiras_2019-2020.png

 

A képzés részletes leírása

A 110 óras képzési program 5 egymásra épülő modulból, valamint a teljes folyamaton át végighúzódó tanulócsoport találkozókból (5 x 2 óra) áll:


1. Modul - A team coaching alapjai

Fókusz: 

 • A team jellemzői
 • A diagnózis 
 • Rendszerszemlélet a szervezetfejlesztésben

Időpont: 2019. szeptember 26 – 28.

Helyszín: Átrium Agárd; Agárd Chernel I. u. 53. (bentlakásos)

Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)

Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia

Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

 • Célok kitűzése és szerződéskötés
 • Az egészséges rendszer jellemzői
 • Diagnózis
 • Szervezeti kultúra alapok
 • Jövőképalkotás
 • Strukturális gondolkodás: A kreatív feszültség megteremtése
 • Erősségek a rendszerben

 


 

2. Modul - Saját élmény: 4 alkalmas csoportos coaching. Én a csoportban, csoportjelenségek és mintázatok

Fókusz: 

 • Csoportszerepek
 • Csoportmintázatok
 • Önreflexió
Időpont: 2019. október – december
Helyszín: 2 x 2,5 óra online, 2 x 2,5  óra Budapesten

Óraszám: 10 (4 x 2,5)

Csoportlétszám: 8 fős kiscsoportok

Trénerek: Horváth Tünde (2 x 2,5 óra online), Szabó Zsófia (2 x 2,5 óra Budapesten)

Témák:
 • A biztonságos keretek kialakítása és fenntartása
 • A csoportban betöltött szerepről saját élmény megtapasztalása
 • Csoportmintázatok, belső ellenállások csoportszinten
 • Reflektálás az „itt és most”-ban zajló csoportdinamikai jelenségekre

 


 

3. Modul: Team coaching modellek, elméletek

Fókusz:

 • Csoportfejlődési fázisok
 • Beavatkozások a szervezet külső/belső határain
 • A transzformáció

Időpont: 2020. január 23 - 25.

Helyszín: Átrium Agárd; Agárd Chernel I. u. 53. (bentlakásos)

Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)

Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia

Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

 • Csoportfejlődési modellek
 • A csoportfejlődési fázisok mozgatórugói
 • Igények és érzelmek az egyes fázisokban
 • A vezető és a team coach szerepe az egyes fejlődési fázisokban
 • A team teljesítményét befolyásoló tényezők, diszfunkciók a csoportban
 • Változás támogatása a csoportban
 • Rendszergondolkodás

 


 

4. Modul: Terepgyakorlat intenzív szupervízióval

Fókusz: 

 • Team coaching projekt vezetése
 • Áttét, viszontáttét
 • Csoportos reflexió

Időpont: 2020. február - április

Terepgyakorlat óraszáma: minimum 10 (4 x 2,5)

Szupervízió óraszáma: 8 (minden team coaching találkozó után 2 óra)

Helyszín: 2 x 2 óra online, 2 x 2  óra Budapesten

Szupervíziót tartó trénerek: Horváth Tünde (4 óra online), Szabó Zsófia (4 óra Budapesten)

Csoportlétszám: 4 fős kiscsoport

Témák:

 • A team coaching találkozókon történtek megbeszélése 
 • A teljes team coaching projekt keretben tartása
 • Reflektálás a team coach belső ellenállásaira
 • Támogatás az elakadásokhoz, nehéz helyzetekhez
 • Felkészülés a következő team coaching találkozóra

 


 

5. Modul: Tabutémákban rejlő erőforrások feltárása csoportszinten

Fókusz: 

 • A szégyen és a tehetetlenség kezelése
 • A team coach identitás erősítése
 • Esettanulmányok bemutatása

Időpont: 2020. május 21 - 23.

Helyszín: Átrium Agárd; Agárd Chernel I. u. 53. (bentlakásos)

Óraszám: 24 (3 nap bentlakással)

Trénerek: Horváth Tünde, Szabó Zsófia

Csoportlétszám: teljes nagycsoport

Témák:

 • Tabutémák felismerése csoport szinten
 • A team coach saját tabutémái
 • A szégyennel átitatott helyzetek kezelése a csoportban (klikkesedés, bűnbakképzés, a vezető elszigetelődése)
 • Szervezeti komplexitás: a strukturális gondolkodás és a rendszergondolkodás összefüggései
 • A team coaching folyamat záró szakaszai
 • A terepgyakorlatról készült esettanulmányok bemutatása
 • A tanulás maximalizálása és a képzési folyamat zárása
 • Ünneplés

A képzés 3 fő pillére

 • I. Elmélet:

  • Gestalt alapelvek csoportszinten
  • TA alapelvek csoportszinten
  • Csoportjelenségek
  • Csoportfejlődés
  • Csoportszerepek a csoport coachingban
  • Rendszergondolkodás
  • Tanulószervezetek
  • Diszfunkciók egy csapatban
  • Szégyen megnyilvánulása csoportszinten
  • Tabutémák a rendszerekben
  • Változás a csoportban
  • Strukturális gondolkodás
  • Szervezeti kultúra alapok 

   II.  Gyakorlat:

  A terepgyakorlat során a résztvevők párokban vezetik a szervezeti team coaching projekteket.

  Minimum team coaching óraszám: 10 (4 x 2,5 óra)

  Amit a résztvevők egy valódi team coaching projekt során gyakorolnak:

  • szerződéskötés
  • diagnózis felállítása
  • a vezetővel való kommunikáció a team coaching ülések során és azokon kívül
  • a folyamat kereteinek mederben tartása és -ha szükséges - újraszerződés
  • intervenciók megtervezése és alkalmazása
  • nehéz helyzetek kezelése
  • az eredmények elismerése
  • a team coaching projekt zárása 

  III.  Reflexió:

  Az 5 modul során a résztvevők az alábbiakra reflektálnak:

  • Milyen szerepet töltök be a csoportban?
  • Hogyan járulok hozzá egyes csoporthelyzetek kialakulásához?
  • Milyen csoportszintű mintázatok fordulnak elő?
  • Melyik csoportszintű mintázattal könnyebb, melyikkel nehezebb dolgoznom?
  • Hol vannak a személyes elakadásaim?
  • Milyen személyes tabutémáim rejtenek kihasználatlan erőforrásokat számomra team coachként?
  • Milyen team coach-csá válok ebben a képzési folyamatban?

A képzés előfeltétele

A képzésnek előfetétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek az alábbi tapasztalatok valamelyikével:
 
VAGY

 • Minimum 60 óra coach képzés, ami lehet bármilyen módszerspecifikus képzés, nem csupán Gestalt vagy TA.
VAGY

 • Minimum 60 óra egyéni és/vagy csoportos coaching tapasztalat, amely megszerezhető külső vagy belső coachként, tanácsadóként, mentorként, vezetőként. Ide tartoznak a coachok és a vállalati munkatársak által vezetett on the job coaching folyamatok, a coach típusú vezetői beszélgetések és a team fejlesztő coaching alkalmak.

VAGY

 • Minimum 2 év tapasztalat  
   • szervezetfejlesztőként vagy 
   • trénerként vagy
   • csoport facilitátorként vagy
   • egy csapat vezetőjeként.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük írjon nekünk.

A jelentkezés folyamata

A képzésre való jelentkezés négy részből áll:

1. Jelentkezés a honlapon keresztül és regisztrációs díj befizetése

2. A résztvevő írásos bemutatkozása

3. Írásos esetbemutatás

4. Interjú a trénerekkel

Az egyes fázisokhoz kapcsolódó kérdéseket a regisztrációt követően küldjük el emailben.

A beérkezett írásos pályázatokat a trénerek bírálják el, és ez alapján értesítik a jelentkezőt a képzésre való felvételről.

Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki.

A regisztráció és a pályázati anyag beküldése önmagában nem garantálja a képzésen való részvételt.


REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

Jelentkezését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha a jelentkezést követően 50 000 Ft + ÁFA (63.500 Ft) összegű regisztrációs díj kerül átutalásra az Ascon Consulting Kft. bankszámlájára, amely levonásra kerül a részvételi díjból. 

Az Ascon Consulting bankszámla száma: 10702095-66011671-51100005.

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a jelentkező nevét és/vagy a cég nevét, ahonnan jön. Köszönjük!

A befizetett regisztrációs díjról az Ascon Consulting munkatársa három munkanapon belül kiállítja a számlát a regisztrációs oldalon megadott számlázási címre, amit emailben és/vagy postán elküld Önnek.

A jelentkező pályázatának benyújtása után:

- a regisztrációs díj vissza nem térítendő sem a képzés kezdete előtt, sem a képzés időtartama alatt, de levonásra kerül a képzés részvételi díjából.

- negatív elbírálást követően az Ascon Consulting azonnal visszautalja a regisztrációs díjat arra a számlaszámra, ahonnan az befizetésre került.

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A pályázó

 1. tapasztalata csoportokkal
 2. coach specifikus szakmai végzettsége
 3. szervezetfejlesztési tapasztalata
 4. önreflexiós készségei
 5. komplex gondolkodásmódja

Az elbírálás során fontos szempont még a pályázat beérkezésének ideje. A korábban beérkezett pályázatok előnyt élveznek.

Részvételi díj

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A REGISZTRÁCIÓS DÍJRÓL SZÓLÓ INFORMÁCIÓKAT ALUL.

Részvételi díj:
 • Teljes ár 2019. június 1-től: 

1 320 000 Ft + ÁFA

 

 • 10% kedvezmény, korai jelentkezési díj 2019. május 31-ig való jelentkezés esetén: 

1 188 000 Ft + ÁFA

 

 • 15% kedvezmény a teljes árból 2019. május 31-ig való jelentkezés esetén ICF, SZMT, MCE, MaG tagoknak:

1 122.000 Ft + ÁFA

 

 • 20% kedvezmény a teljes árból 2019. május 31-ig való jelentkezés esetén

1 056.000 Ft + ÁFA, ha Ön:

  • korábban részt vett a Gestalt Coaching Center valamelyik workshopján vagy online képzésén (Ehhez a kedvezményhez a szakmai előadásokat és a más coach szervezetek által meghirdetett workshopokat nem tudjuk figyelembe venni.)
  • az Ascon Consulting jelenlegi vagy korábbi ügyfele.

A képzésről a számlát az Ascon Consulting állítja ki.

Két részletben történő fizetés lehetséges az alábbiak szerint:

 • 60% a jelentkezés pozitív elbírálását követően. Pozitív elbírálás esetén a képzési szerződést és az első számlát két héten belül küldjük ki.
 • 40% a 3. modul előtt két héttel.

A részvételi díj tartalmazza:

 • az 5 modulból álló 110 órás képzést, amiből 10 óra 8 fős, 8 óra pedig 4 fős kiscsoportokban zajlik
 • a tanulás elmélyítését segítő jegyzeteket
 • a bizonyítványt és az angol nyelvű ICF igazolást 90 óra CCE pontról
 • az 1., 3. és 5. modul során a bentlakás alábbi költséget:
  • 2 ágyas elhelyezést
  • napi háromszori étkezést
  • napi két kávészünetet
  • wifi-t
  • szauna, gőzkabin, hidromasszázs használatát


REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

Jelentkezését csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha a jelentkezést követően 50 000 Ft + ÁFA (63.500 Ft) összegű regisztrációs díj kerül átutalásra az Ascon Consulting Kft. bankszámlájára, amely levonásra kerül a részvételi díjból. 

Az Ascon Consulting bankszámla száma: 10702095-66011671-51100005.

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a jelentkező nevét és/vagy a cég nevét, ahonnan jön. Köszönjük!
 

A befizetett regisztrációs díjról az Ascon Consulting munkatársa három munkanapon belül kiállítja a számlát a regisztrációs oldalon megadott számlázási címre, amit emailben és/vagy postán elküld Önnek.

A jelentkező pályázatának benyújtása után:

- a regisztrációs díj vissza nem térítendő sem a képzés kezdete előtt, sem a képzés időtartama alatt, de levonásra kerül a képzés részvételi díjából.

- negatív elbírálást követően az Ascon Consulting azonnal visszautalja a regisztrációs díjat arra a számlaszámra, ahonnan az befizetésre került.

Helyszín 

Atrium_Agard_logo.png

Agárd Chernel I. u. 53.

 

Atrium_Agard.png

ÚTVONAL:

GPS-szel navigálva: a településhez Gárdonyt, majd a Chernel I. utca 53. címet kell beírni.

Az M7-es autópályáról: az Agárdi, lejárónál Agárd felé kanyarodva, a 7-es főúton kb. 4 km megtétele után, a felüljáró előtt, a ”Velencei tó” táblánál balra kanyarodva, a parti úton található a hotel, közvetlenül a tóparton a Park Strand mellett.

A 7-es számú főútról: Agárd központjában, a közlekedési lámpás kereszteződésnél, vagyis a Gulyás étteremnél a part felé kanyarodva, majd a vasúti átjárót keresztezve és balra kanyarodva, a parti úton kb 2 km-ert megtéve a jobb oldalon van a hotel.

Óraszám

Az 5 modulból álló képzés teljes óraszáma: 110 óra

A ICF által akkreditált órák száma:

 • 90 óra (a terepgyakorlat és a tanulócsoportos találkozók nem akkreditálhatók)

Terepgyakorlat:

 • minimum 10 óra (4 x 2,5 óra)

Tanulócsoport találkozók:

10 óra (5 x 2 óra)

Résztvevők száma

A képzési csoport létszáma: 16 fő

 A 2. modulban (Csoportos coaching): 8 fős kiscsoportok

A 4. modulban ( Terepgyakorlat intenzív szupervízióval): 4 fős kiscsoportok

A két tréneres vezetés, valamint a kiscsoportos modulok lehetővé teszik, hogy a képzés során mindenkire rengeteg személyes figyelem jut a trénerektől.

 

Kinek szól a képzés

Képzésünkre azokat a

 • coachokat
 • team coachokat
 • HR vezetőket
 • vezetőket
 • szervezetfejlesztő tanácsadókat
 • vállalati munkatársakat

várjuk, akik ismerik a coaching alapjait, és el szeretnék sajátítani a szervezetfejlesztésre épülő team coaching módszertant.

Gestalt Alapok a Vezetoi Coachingban

Ezen a képzésen a résztvevők mindent megtanulnak ahhoz, hogy coachként el tudjanak kezdeni dolgozni. A stabil keretek kialakításától kezdve a pontos megfigyelésekig, az erőteljes kérdésektől a magabiztos jelenlétig.